04 bước xác định khu vực nhấn chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký ban hành Thông tư 28/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhấn chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam.

Theo đó, việc xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam được thực hiện theo 04 bước sau đây:

khu vuc nhan chim chat nao vet, Thong tu 28/2019/TT-BTNMT

Hình minh họa (nguồn internet)

- Thu thập, tổng hợp thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ xác định khu vực có thể nhận chìm chất nạo vét.

- Đề xuất các khu vực khả thi nhận chìm chất nạo vét.

- Đánh giá chi tiết các khu vực đề xuất nhận chìm chất nạo vét.

- So sánh, lựa chọn, xác định các khu vực có thể nhận chìm chất nạo vét.

Bên cạnh đó, Thông tư 28/2019/TT-BTNMT quy định việc xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét gồm các công việc sau:

- Đánh giá các đặc trưng, đặc tính vật lý, hóa học, sinh học của các khu vực đề xuất nhận chìm chất nạo vét.

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của hoạt động nhận chìm chất nạo vét tới tài nguyên, môi trường, hệ sinh thái biển và các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại các khu vực đề xuất nhận chìm và vùng phụ cận.

- Xác định tọa độ ranh giới, diện tích các khu vực biển sử dụng để nhận chìm chất nạo vét.

Xem chi tiết quy định tại Thông tư 28/2019/TT-BTNMT có hiệu lực từ 18/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

60

Văn bản liên quan