04 căn cứ dùng để phân định ranh giới rừng trên thực địa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới đây đã ký ban hành Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT quy định về phân định ranh giới rừng.

Theo đó, ranh giới rừng được phân định trên bản đồ là một trong những căn cứ dùng để phân định ranh giới trên thực địa. Ngoài ra, việc phân định ranh giới trên thực địa còn dựa vào các căn cứ sau đây:

  • Sơ đồ vị trí mốc, bảng trên bản đồ phân định ranh giới rừng quy định tại Điều 6 Thông tư 31.

  • Một trong các tài liệu sau: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyết định thành lập khu rừng; quyết định giao đất; quyết định thuê đất; quyết định giao rừng; quyết định thuê rừng.

  • Hồ sơ mốc ranh giới sử dụng đất theo quyết định giao đất, quyết định giao rừng, quyết định cho thuê đất, quyết định thuê rừng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Xem nội dung phân định ranh giới tại Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

100

Văn bản liên quan