04 yêu cầu khi lựa chọn nhà thầu thuốc bằng hình thức mua sắm trực tiếp

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 15/2019/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Theo quy định tại Điều 23 Thông tư 15/2019/TT-BYT, gói thầu thuốc được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập là mua sắm trực tiếp khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

hinh thuc lua chon nha thau thuoc theo mua sam truc tiep, Thong tu 15/2019/TT-BYT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Nhà thầu đã trúng thầu cung cấp thuốc thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó;

  • Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó. Trường hợp thuốc thuộc gói thầu mua sắm trực tiếp là một trong nhiều thuốc thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó thì số lượng của thuốc áp dụng mua sắm trực tiếp phải nhỏ hơn 130% số lượng của thuốc cùng loại thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó;

  • Đơn giá của các thuốc thuộc gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các thuốc tương ứng thuộc gói thầu đã ký hợp đồng trước đó, đồng thời phải phù hợp với giá thuốc trúng thầu được công bố tại thời điểm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

  • Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không được quá 12 tháng. Trong thời hạn 12 tháng, cơ sở y tế chỉ được mua sắm trực tiếp một lần với mỗi mặt hàng thuộc gói thầu đã ký hợp đồng trước đó, trong trường hợp đặc biệt, cơ sở y tế phải có văn bản trình người có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư này để xem xét, quyết định.

Đối với trường hợp nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì được áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác nếu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, giá theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó.

Quy trình mua sắm trực tiếp thực hiện theo quy định tại Điều 60 Nghị định 63/2014/NĐ-CP .

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 15/2019/TT-BYT có hiệu lực từ 01/10/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

106

Văn bản liên quan