05 hành vi bị cấm đối với học viên tại cơ sở cai nghiện bắt buộc

Đây là nội dung đáng chú ý được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BLĐTBXH ban hành biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Theo đó, Thông tư 14/2014/TT-BLĐTBXH nghiêm cấm học viên tại cơ sở cai nghiện bắt buộc thực hiện những hành vi như sau:

  • Gây gổ đánh nhau, gây mất đoàn kết, chống đối, kích động, xúi giục hoặc lôi kéo người khác chống đối việc thực hiện các quy chế của cơ sở cai nghiện bắt buộc và các quy định khác của pháp luật.

  • Đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức; lưu giữ, sử dụng và truyền bá sách, báo, văn hóa phẩm có nội dung phản động, đồi trụy và mê tín dị đoan.

  • Mang vào cơ sở cai nghiện bắt buộc vũ khí quân dụng, chất độc, chất nổ, chất dễ cháy và các vật dễ gây sát thương, ma tuý, chất kích thích và chất hướng thần trong danh mục cấm sử dụng của cơ quan có thẩm quyền.

  • Phá hoại, trộm cắp, sử dụng đồ dùng, vật dụng của người khác khi không được họ đồng ý.

  • Các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Chi tiết xem tại Thông tư 14/2014/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 01/8/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

50

Văn bản liên quan