05 hình thức tổ chức thực hiện hoạt động xét nghiệm

Ngày 28/12/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 49/2018/TT-BYT hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.

Theo quy định tại Thông tư 49/2018/TT-BYT, xét nghiệm gồm có xét nghiệm tại chỗ (xét nghiệm gần người bệnh) hoặc xét nghiệm nhanh. Hoạt động xét nghiệm được thực hiện theo các hình thức sau:

  • Khoa xét nghiệm riêng cho từng loại xét nghiệm.

  • Khoa, trung tâm xét nghiệm cho nhiều loại xét nghiệm.

  • Khoa xét nghiệm kết hợp với các chuyên khoa cận lâm sàng khác.

  • Phòng xét nghiệm độc lập được cấp phép hoạt động theo Điều 28 Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  • Xét nghiệm tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám và các hình thức tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: 4 hình thức tổ chức thực hiện hoạt động xét nghiệm đầu tiên gọi chung là khoa xét nghiệm.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 49/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

298

Văn bản liên quan