05 tiêu chuẩn trở thành trợ giúp viên pháp lý năm 2018

Luật trợ giúp pháp lý 2017 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017 và chính thức thi hành từ ngày 01/01/2018.

 

Theo đó quy định, công dân Việt Nam là viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có đủ tiêu chuẩn sau đây có thể trở thành trợ giúp viên pháp lý:

(1) Có phẩm chất đạo đức tốt;

(2) Có trình độ cử nhân luật trở lên;

(3) Đã được đào tạo nghề luật sư hoặc được miễn đào tạo nghề luật sư; đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư hoặc tập sự trợ giúp pháp lý. Trong đó, thời gian tập sự trợ giúp pháp lý là 12 tháng.

(4) Có sức khỏe bảo đảm thực hiện trợ giúp pháp lý;

(5) Không đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật.

Người có đủ 5 tiêu chuẩn trên sẽ được Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đề nghị bổ nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý. 

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý gồm:

  • Văn bản của Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý;
  • Lý lịch trích ngang của người được đề nghị bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý;
  • 02 ảnh màu chân dung cỡ 2 cm x 3 cm;
  • Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, Bằng thạc sĩ luật hoặc Bằng tiến sĩ luật;
  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý; trường hợp được miễn tập sự trợ giúp pháp lý thì phải có bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người được miễn tập sự trợ giúp pháp lý;
  • Giấy chứng nhận sức khỏe.

Xem thêm Luật trợ giúp pháp lý 2017 thay thế Luật Trợ giúp pháp lý 2006.

Gởi câu hỏi

150

Văn bản liên quan