07 nội dung học cho học phần công tác quốc phòng và an ninh trong đại học

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học.

cong tac quoc phong va an ninh, 05/2020/TT-BGDĐT

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT quy định chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học gồm 4 học phần với tổng thời lượng 165 tiết. Trong đó, Học phần công tác quốc phòng và an ninh sẽ chiếm 30 tiết, cụ thể nội dung các tiết học tại bảng phía dưới đây:

Số TT

Nội dung

Thời gian (tiết)

Tổng Số tiết

Lý thuyết

Thảo luận

1

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

4

4

 

2

Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

6

4

2

3

Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

4

4

 

4

Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4

4

 

5

Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4

2

2

6

An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng

4

2

2

7

An ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

4

2

2

 

Cộng

30

22

8

 

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học không áp dụng đối với đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành trong quân đội, công an và chuyên ngành giáo dục quốc phòng và an ninh.

Chi tiết xem tại Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ 01/7/2020.

Lê Hải

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

179

Văn bản liên quan