07 trường hợp chấm dứt việc tập sự hành nghề luật sư của người tập sự

Ngày 28/11/2013, Thông tư 19/2013/TT-BTP vừa được Bộ Tư pháp thống nhất ban hành hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

Theo quy định tại Thông tư 19/2013/TT-BTP, người tập sự chấm dứt việc tập sự hành nghề luật sư khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Cham dut tap su hanh nghe luat su, thong tu 19/2013/TT-BTP

Nguồn: Internet

 • Tự chấm dứt việc tập sự hành nghề luật sư;

 • Được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

 • Không còn thường trú tại Việt Nam;

 • Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

 • Bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

 • Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ việc tập sự hành nghề luật sư từ ba tháng đến sáu tháng;

 • Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách người tập sự của Đoàn luật sư.

Tuy nhiên, người tập sự chấm dứt việc tập sự hành nghề luật sư có thể được xem xét đăng ký lại việc tập sự khi đủ điều kiện đăng ký tập sự hành nghề luật sư theo quy định của Thông tư 19/2013/TT-BTP và thuộc một trong các điều kiện sau đây:

 • Người tập sự chấm dứt việc tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại điểm a, b và c khoản 2 Điều 8 được xem xét đăng ký lại việc tập sự khi lý do chấm dứt việc tập sự không còn.

 • Đã được xóa án tích trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật luật sư;

 • Đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

 • Sau thời hạn một năm kể từ ngày có quyết định kỷ luật theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 8;

 • Sau thời hạn ba năm kể từ ngày có quyết định kỷ luật theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 8.

Lưu ý: Thời gian tập sự trước khi chấm dứt việc tập sự hành nghề luật sư không được tính vào tổng thời gian tập sự hành nghề luật sư.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 19/2013/TT-BTP có hiệu lực từ 15/01/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

38

Văn bản liên quan