08 thông tin được cập nhật bổ sung vào CSDL về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 30/12/2016, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 13/2016/TT-BTP quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Cụ thể, những thông tin được cập nhật bổ sung vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, bao gồm:

  • Hoãn thi hành quyết định phạt tiền; tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đình chỉ thi hành các hình thức xử phạt hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

  • Giảm, miễn tiền phạt; nộp tiền phạt nhiều lần;

  • Cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

  • Thời điểm chấp hành xong: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình;

  • Hoãn, miễn; giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  • Thời điểm chấm dứt áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình; lý do của việc chấm dứt; biện pháp xử lý tiếp theo;

  • Khiếu nại, khởi kiện: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình;

  • Kiến nghị, kháng nghị Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Xem thông tin được cập nhật mới tại Thông tư 13/2016/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

82

Văn bản liên quan