Ai có thẩm quyền nâng lương cho quân nhân chuyên nghiệp?

Trong năm 2016, Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Thông tư 170/2016/TT-BQP quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Theo đó, thẩm quyền nâng lương, thăng cấp bậc quân hàm; hạ bậc lương, giáng cấp bậc quân hàm và cho thôi phục vụ được Thông tư 170/2016/TT-BQP quy định như sau:

Thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

  • Phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp;

  • Nâng lương, chuyển nhóm đối với quân nhân chuyên nghiệp có hệ số lương từ 6,80 trở lên; thăng cấp bậc quân hàm Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp;

  • Nâng loại quân nhân chuyên nghiệp;

  • Nâng lương đối với công nhân và viên chức quốc phòng có hệ số lương từ 6,20 trở lên;

  • Nâng loại công nhân quốc phòng, thăng hạng viên chức quốc phòng.

Thẩm quyền của người chỉ huy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng:

  • Nâng lương, chuyển nhóm đối với quân nhân chuyên nghiệp có hệ số lương dưới 6,80; thăng cấp bậc quân hàm từ Trung úy đến Trung tá quân nhân chuyên nghiệp;

  • Nâng lương đối với công nhân và viên chức quốc phòng có hệ số lương dưới 6,20.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 170/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

70

Văn bản liên quan