Ban hành danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

08:59, 12/02/2019

Đây là nội dung đang chú tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP là danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, cụ thể:

  • Nhóm I: Các loài thực vật rừng, động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại và các loài thuộc Phụ lục I CITES phân bố tự nhiên tại Việt Nam.

    • Nhóm IA: các loài thực vật rừng.
    • Nhóm IB: các loài động vật rừng.
  • Nhóm II: Các loài thực vật rừng, động vật rừng chưa bị đe dọa tuyệt chủng nhưng có nguy cơ bị đe dọa nếu không được quản lý chặt chẽ, hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại và các loài thuộc Phụ lục II CITES có phân bố tự nhiên tại Việt Nam.

    • Nhóm IIA: Các loài thực vật rừng.
    • Nhóm IIB: Các loài động vật rừng.

Xem chi tiết danh mục tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/3/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

203