Ban hành tiêu chuẩn xếp hạng quỹ bảo lãnh tính dụng DN vừa và nhỏ

19:08, 26/01/2019

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cụ thể, ban hành kèm theo Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH là bộ tiêu chuẩn xếp hạng quỹ bảo lãnh tính dụng DN vừa và nhỏ, cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Giá trị

Điểm

I

Độ phức tạp quản lý

 

 

50

1

Vốn

(tỷ đồng)

≥ 200

15

120 - < 200

5 - 14

< 120

4

2

Doanh thu và thu nhập khác

(tỷ đồng)

≥ 20

10

7 - < 20

4 - 9

< 7

3

3

Dư nợ bảo lãnh

(tỷ đồng)

≥ 100

15

50 - < 100

6 - 14

< 50

5

4

Lao động

(người)

≥ 50

10

30 - < 50

4 - 9

< 30

3

II

Hiệu quả sản xuất, kinh doanh

 

 

50

1

Chênh lệch thu chi

(tỷ đồng)

≥ 5

20

1 - < 5

6 - 19

< 1

5

2

Nộp ngân sách nhà nước

(tỷ đồng)

≥ 2

15

0,3 - < 2

5 - 14

< 0,3

4

3

Tỷ lệ tăng trưởng doanh số bảo lãnh cấp tín dụng thực hiện so với kế hoạch

%

≥ 100

15

75 - < 100

5 - 14

< 75

4

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 08/3/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

94