Bao che hành vi vi phạm của cấp dưới có thể bị giáng cấp bậc quân hàm

Trong năm 2016, Thông tư 192/2016/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ký ban hành quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng.

Theo như Thông tư 192/2016/TT-BQP, nếu phạm chế độ trách nhiệm của người chỉ huy thì có thể chịu các hình thức xử lý kỷ luật sau đây:

  • Người chỉ huy trực tiếp và trên một cấp do thiếu trách nhiệm trong quản lý, chỉ huy mà để quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc quyền vi phạm pháp luật nhà nước, điều lệnh, điều lệ quân đội đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo.

  • Nếu vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật từ giáng chức, cách chức, hạ bậc lương đến giáng cấp bậc quân hàm:
    • Biết hoặc phát hiện dấu hiệu cấp dưới thuộc quyền có hành vi vi phạm nhưng không có biện pháp kịp thời ngăn chặn;
    • Bao che cho hành vi vi phạm của cấp dưới.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 192/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

305

Văn bản liên quan