Biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn CSDL quốc gia về trồng trọt

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

Theo đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt phải được bảo đảm an ninh, an toàn bằng nhiều biện pháp, cụ thể được Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT quy định như sau:

bao dam an ninh cho CSDL QG ve trong trot, Thong tu 18/2019/TT-BNNPTNT

Hình minh họa (nguồn internet)

 • Sử dụng phần mềm phù hợp, có bản quyền và ứng dụng công nghệ nhằm ngăn chặn, phát hiện các xâm nhập trái phép.

 • Sử dụng kênh mã hóa và xác thực người dùng các hoạt động sau: Đăng nhập quản trị hệ thống; đăng nhập vào các ứng dụng; gửi nhận dữ liệu tự động giữa các máy chủ; nhập và biên tập dữ liệu.

 • Mã hóa đường truyền cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

 • Áp dụng biện pháp bảo đảm tính xác thực và bảo vệ sự toàn vẹn của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

 • Thực hiện lưu vết việc truy cập, tạo, thay đổi, xóa thông tin dữ liệu để phục vụ việc quản lý, giám sát hệ thống.

 • Xây dựng phương án sao lưu, dự phòng dữ liệu định kỳ nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động liên tục, ổn định khi gặp các sự cố.

 • Thực hiện biện pháp cần thiết khác để bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

Cùng với đó, Thông tư mới này quy định nội dung quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt bao gồm:

 • Xây dựng, vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm bảo đảm tính chính xác, sự ổn định thông suốt trên toàn hệ thống.

 • Cập nhật, xử lý và tích hợp thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

 • Quản lý quyền cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu.

 • Theo dõi, giám sát tình hình sử dụng cơ sở dữ liệu.

 • Hỗ trợ vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu.

Xem chi tiết tại Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

51

Văn bản liên quan