Bình ổn giá: Những quy định pháp luật liên quan

Bình ổn giá: Những quy định pháp luật liên quan
Nguyễn Trinh

Bình ổn giá là việc Nhà nước áp dụng biện pháp thích hợp về điều hòa cung cầu, tài chính, tiền tệ và biện pháp kinh tế, hành chính cần thiết khác để tác động vào sự hình thành và vận động của giá, không để giá hàng hóa, dịch vụ tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp lý.

 

Theo quy định tại Điều 15 Luật giá 2012, Điều 3 Nghị định 177/2013/NĐ-CP hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống được quy định theo các tiêu chí sau:

 • Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và dịch vụ chính cho sản xuất và lưu thông;
 • Hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người.

Theo đó, danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá bao gồm:

 • Xăng, dầu thành phẩm tiêu thụ nội địa ở nhiệt độ thực tế bao gồm: xăng động cơ (không bao gồm xăng máy bay), dầu hỏa, dầu điêzen, dầu mazut; 
 • Điện bán lẻ; 
 • Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); 
 • Phân đạm urê; phân NPK; 

 • Thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ;
 • Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; 
 • Muối ăn;
 • Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;
 • Đường ăn, bao gồm đường trắng và đường tinh luyện;
 • Thóc, gạo tẻ thường;
 • Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Theo nội dung tại Điều 16 Luật giá 2012, Điều 4 Nghị định 177/2013/NĐ-CP, việc bình ổn giá được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Khi giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ có biến động bất thường xảy ra: 

 • Giá mua hoặc giá bán trên thị trường tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp lý so với mức tăng hoặc giảm giá do tác động của các yếu tố hình thành giá được tính theo các chế độ chính sách, định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc phương pháp tính giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; 
 • Giá mua hoặc giá bán trên thị trường tăng hoặc giảm bất hợp lý trong các trường hợp xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, địch họa, khủng hoảng kinh tế - tài chính, mất cân đối cung - cầu tạm thời.


- Khi mặt bằng giá biến động làm ảnh hưởng đến ổn định kinh tế xã hội, gây tác động xấu đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Ngoài ra, pháp luật cũng quy định một số biện pháp được áp dụng để thực hiện bình ổn giá tại Điều 15 Luật giá 2012.

Gởi câu hỏi

170

Văn bản liên quan