Bổ nhiệm, xếp lương giảng viên, giáo viên nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp được ban hành ngày 12/8/2019.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo nội dung tại Thông tư này, việc bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp, giáo viên giáo dục nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức.

Đồng thời, khi chuyển xếp từ chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp, giáo viên giáo dục nghề nghiệp tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Ngoài ra, tại Điều 3 Thông tư 12 cũng hướng dẫn chi tiết về việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp và giáo viên giáo dục nghề nghiệp.

Ảnh cắt một phần Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH

Lưu ý: Thông tư này áp dụng đối với các giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng, giáo viên giảng dạy trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp trong các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập. Đối với những nhà giáo đang làm công tác giảng dạy môn văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thì việc chuyển xếp lương áp dụng theo quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành. 

Xem chi tiết hướng dẫn chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp và giáo viên giáo dục nghề nghiệp tại: Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/9/2019.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

1,816

Văn bản liên quan