Bổ sung thêm yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị

Bổ sung thêm yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị
Tuyết Hoan

Chính phủ ban hành Nghị định 92/2017/NĐ-CP bổ sung thêm yêu cầu đối với phản ánh kiến nghị bằng thông điệp dữ liệu được gửi qua thư điện tử của cơ quan tiếp nhận.

 

Theo đó, yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị quy định tại Điều 7 Nghị định 20/2008/NĐ-CP được Nghị định 92 bổ sung thêm yêu cầu đối với phản ánh kiến nghị bằng thông điệp dữ liệu được gửi qua thư điện tử của cơ quan tiếp nhận, Cổng Thông tin điện tử các bộ, ngành, địa phương hoặc Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cụ thể như sau:

  • Phản ánh, kiến nghị phải gửi đúng địa chỉ thư điện tử, địa chỉ truy cập Cổng Thông tin điện tử các bộ, ngành, địa phương hoặc địa chỉ của Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị đã được cơ quan tiếp nhận công bố công khai.
  • Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; phông chữ của bộ mã ký tự chữ Việt (phông chữ tiếng Việt Unicode) theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.
  • Thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.
  • Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc địa chỉ thư tín khi cần liên hệ của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
  • Đính kèm các tệp tin có định dạng phù hợp theo yêu cầu của hệ thống thông tin.

Chi tiết xem thêm Nghị định 92/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/9/2017.
 

Gởi câu hỏi

273

Văn bản liên quan