Cá nhân vi phạm hoạt động vận tải hàng không bị xử lý ra sao?

Đây là vấn đề cần lưu tâm tại Thông tư 85/2015/TT-BGTVT quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không.

Cụ thể, việc xử lý vi phạm đối với cá nhân liên quan đến hoạt động vận tải hàng không được Thông tư 85/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện như sau:

  1. Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo lần thứ nhất ngay sau khi phát hiện cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các trách nhiệm tương ứng quy định tại các Điều 11, 12, 13 của Thông tư 85.

  2. Cá nhân vi phạm bị Cục Hàng không Việt Nam thông báo bằng văn bản về năng lực quản lý, giám sát, điều hành trực tiếp hoạt động vận tải hàng không trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ khuyến cáo lần thứ hai của Cục Hàng không Việt Nam về cùng một nội dung.

  3. Đối với cá nhân giữ vị trí phụ trách quản lý lĩnh vực chuyên môn được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận, trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ khuyến cáo lần thứ hai của Cục Hàng không Việt Nam về cùng một nội dung, bị yêu cầu đưa ra khỏi vị trí đã được chấp thuận.

  4. Đối với cá nhân là nhân viên hàng không, ngoài hình thức xử lý vi phạm tại các khoản 2, 3 trên, cá nhân vi phạm còn bị xử lý theo quy định của tổ chức và quy định về chế độ kỷ luật đặc thù đối với nhân viên hàng không; bị đình chỉ, thu hồi giấy phép theo quy định của pháp luật.

  5. Ngoài hình thức xử lý tại các khoản 2, 3 trên, cá nhân khác vi phạm còn bị xử lý theo quy định của tổ chức.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 85/2015/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/3/2016.

- Mạnh Cường -

Gởi câu hỏi

77

Văn bản liên quan