Các cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia

Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia là cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và đơn vị nghiệp vụ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được giao nhiệm vụ chuyên trách làm tham mưu, tổ chức, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

 

Theo quy định tại Điều 22 Luật An ninh Quốc gia 2004, các cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia gồm có:

  • Cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và các đơn vị an ninh, tình báo, cảnh vệ Công an nhân dân;
  • Cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và các đơn vị bảo vệ an ninh quân đội, tình báo Quân đội nhân dân;
  • Bộ đội biên phòng, cảnh sát biển là cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia ở khu vực biên giới trên đất liền và khu vực biên giới trên biển.

Tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, phạm vi trách nhiệm hoạt động và quan hệ phối hợp của các cơ quan này do pháp luật quy định.

Luật An ninh Quốc gia 2004 được ban hành ngày 03/12/2004 và có hiệu lực ngày 01/7/2005. 

Gởi câu hỏi

271

Văn bản liên quan