Các hình thức kỷ luật trong Bộ Quốc phòng

Ngày 26/11/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 192/2016/TT-BQP quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng.

Theo đó, tùy vào từng vị trí, cấp bậc mà sẽ có các hình thức kỷ luật tương ứng. Cụ thể Thông tư 192/2016/TT-BQP quy định như sau:

Hình thức kỷ luật đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

 • Khiển trách;
 • Cảnh cáo;
 • Giáng chức;
 • Cách chức;
 • Hạ bậc lương;
 • Giáng cấp bậc quân hàm;
 • Tước quân hàm sĩ quan;
 • Tước danh hiệu quân nhân.

Hình thức kỷ luật đối với hạ sĩ quan, binh sĩ

 • Khiển trách;
 • Cảnh cáo;
 • Giáng chức;
 • Cách chức;
 • Giáng cấp bậc quân hàm;
 • Tước danh hiệu quân nhân.

Hình thức kỷ luật đối với công nhân và viên chức quốc phòng

 • Khiển trách;
 • Cảnh cáo;
 • Hạ bậc lương;
 • Buộc thôi việc.

Lưu ý: Người vi phạm kỷ luật có thể bị tạm đình chỉ công tác không quá 30 ngày. Trường hợp đặc biệt do có nhiều tình tiết phức tạp cần được làm rõ thì có thể kéo dài nhưng không được quá 3 tháng.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 192/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

849

Văn bản liên quan