Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn của CQ thi hành án dân sự

Thông tư 200/2016/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ký ban hành quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án.

Theo Thông tư 200/2016/TT-BTC, các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn của cơ quan thi hành án dân sự bao gồm:

  • Chi trang phục cho các chấp hành viên, thẩm tra viên, công chức khác và những người khác làm công tác thi hành án dân sự;

  • Chi tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ nghỉ cho những người không hưởng lương ngân sách nhà nước tham gia công tác xác minh thi hành án và thông báo thi hành án theo yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự;

  • Chi thuê người dẫn đường trong quá trình thực hiện xác minh, thông báo thi hành án. Chi thuê phiên dịch tiếng dân tộc trong trường hợp đương sự là người dân tộc thiểu số của Việt Nam mà không biết tiếng Việt và trường hợp đương sự là người nước ngoài;

  • Chi thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế;

  • Chi phí thuê phòng chống cháy nổ;

  • Chi thuê địa điểm, phương tiện bán tài sản, hàng hóa; thuê công ty bán đấu giá tài sản theo hợp đồng;

  • Chi thuê bảo quản vật chứng, tài sản thi hành án dân sự;

Xem chi tiết tại Thông tư 200/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

90

Văn bản liên quan