Các tiêu chí đánh giá công trình xây dựng chất lượng cao

Những tiêu chí này đã được liệt kê cụ thể tại Thông tư 04/2016/TT-BXD đã được Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 10/3/2016.

Theo đó, Thông tư 04 quy định công trình xây dựng tham dự Giải thưởng được đánh giá bằng phương pháp chấm Điểm với tổng số Điểm tối đa là 100 dựa trên các tiêu chí đánh giá như sau:

  • Chất lượng công trình;

  • An toàn trong thi công xây dựng; an toàn phòng, chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường;

  • Công tác quản lý chất lượng của các chủ thể tham gia xây dựng công trình;

  • Tiến độ xây dựng công trình;

  • Ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới, tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong xây dựng;

  • Đánh giá của Chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý sử dụng;

  • Các giải thưởng khác về kiến trúc, xây dựng

Bên cạnh đó Thông tư 04 còn quy định giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao được xét tặng cho các công trình đạt từ 75 Điểm trở lên, đồng thời số Điểm quy định về chất lượng công trình tối thiểu phải đạt 40 Điểm.

Công trình đạt Giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao với số Điểm đánh giá từ 85 Điểm trở lên thì được đề cử xét tặng Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết Thông tư 04/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/5/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

102

Văn bản liên quan