Các trường hợp Đảng viên bị xóa tên khỏi danh sách Đảng

Trong những trường hợp nào thì Đảng viên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách Đảng? Đây là câu hỏi gần đây Thư Ký Luật nhận được khá nhiều từ Quý Khách hàng, Thành viên. Thư Ký Luật xin giải đáp vấn đề này tại bài viết dưới đây.

Ảnh minh họa

Theo quy định tại Điều 8 Quy định 29-QĐ/TW, Đảng viên vi phạm sẽ bị xem xét xóa tên trong danh sách Đảng trong 06 trường hợp sau đây:

1. Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng.

2. Đảng viên không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng.

3. Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự hủy thẻ đảng viên.

4. Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ.

5. Đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên.

6. Đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

Cũng theo Quy định này, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng. Cơ quan tổ chức của cấp ủy có trách nhiệm nghiên cứu giúp cấp ủy giải quyết khiếu nại.

Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định như sau:

- Không quá 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, huyện và tương đương;

- Không quá 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Lưu ý, trong những trường hợp sau đây sẽ không giải quyết khiếu nại đối với Đảng viên bị xóa tên:

- Quá thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày đảng viên nhận được quyết định xóa tên;

- Đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận;

- Cá nhân hoặc tập thể khiếu nại hộ;

- Khiếu nại khi chưa có quyết định xóa tên của cấp ủy đảng có thẩm quyền.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

4,005

Văn bản liên quan