Cấm làm sai lệch, xóa dữ liệu trái phép trên CSDL về xử lý VPHC

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Theo Nghị định 20/2016/NĐ-CP, dữ liệu điện tử về xử lý vi phạm hành chính là những thông tin trong tài liệu về xử lý vi phạm hành chính được số hóa. Để bảo đảm an toàn thông tin trên CSDL, những hành vi sau đây sẽ bị nghiêm cấm:

  • Truy cập trái phép vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

  • Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận dữ liệu.

  • Làm sai lệch hoặc thay đổi, xóa, hủy dữ liệu trái phép.

  • Cung cấp thông tin trái pháp luật hoặc lợi dụng việc cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính để trục lợi.

  • Phá hoại cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thông tin hoặc phát tán vi rút máy tính.

  • Sử dụng thông tin khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính không đúng Mục đích.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 20/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

84

Văn bản liên quan