Cần phải đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ

16:22, 26/01/2019

Nội dung này được quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành vào ngày 22/01/2019 nhằm quy định về hoạt động kiểm toán nội bộ.

Theo đó Nghị định 05 quy định để đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ các đơn vị phải tiến hành đánh giá nội bộ đối với hoạt động của kiểm toán nội bộ để đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ.

Đánh giá nội bộ đối với hoạt động kiểm toán nội bộ là việc tự đánh giá lại hoạt động kiểm toán nội bộ vào cuối cuộc kiểm toán và việc tự đánh giá lại hàng năm về tổng thể hoạt động kiểm toán nội bộ do chính bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng của hoạt động kiểm toán nội bộ.

Kết quả đánh giá nội bộ hàng năm phải được báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời Nghị định 05 còn quy định đơn vị có thể thuê tổ chức bên ngoài có chuyên môn đánh giá chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ.

Xem chi tiết Nghị định 05/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/4/2019.

-Thảo Uyên-

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

42