Cảnh sát biển Việt Nam có được truy đuổi tàu trên biển?

Ngày 19/11/2018 Quốc hội đã ban hành Luật cảnh sát biển Việt Nam 2018 nhằm quy định cụ thể những trường hợp cảnh sát biển Việt Nam được truy đuổi tàu trên biển.

Theo đó Luật cảnh sát biển Việt Nam 2018 quy định cảnh sát biển Việt Nam thực hiện quyền truy đuổi tàu thuyền trên biển trong các trường hợp sau đây:

  • Vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia;

  • Không chấp hành tín hiệu, hiệu lệnh dừng tàu thuyền của Cảnh sát biển Việt Nam trong trường hợp quy định;

  • Thực hiện hợp tác quốc tế trong hoạt động truy đuổi;

  • Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Phạm vi, thẩm quyền và trình tự truy đuổi tàu thuyền trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Xem chi tiết Luật cảnh sát biển Việt Nam 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

144

Văn bản liên quan