Chi tiết cách ghi mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn của viên chức

Thư Ký Luật chia sẻ đến mọi người chi tiết cách ghi mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức.

Về cách ghi của mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được thực hiện theo quy định tại Thông tư 03/2019/TT-BNV, cụ thể:

(1) Phần đại diện đơn vị: Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

(2) Địa điểm làm việc: Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc Trung ương.

(3) Nhiệm vụ: Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm.

(4) Thời giờ làm việc: Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành chính.

(5) Phương tiện đi lại làm việc: Phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc viên chức tự lo.

(6) Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số): Ghi cụ thể chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm, mức lương chính, hình thức trả lương (lương thời gian, khoán...).

(7) Phụ cấp (nếu có): Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm v.v...

(8) Các chế độ bảo hiểm: Ghi cụ thể quyền lợi bảo hiểm xã hội và trợ cấp khác mà viên chức được hưởng. Ví dụ: Được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

(9) Khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp: Ghi cụ thể viên chức được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.

(10) Những thỏa thuận khác: Thường là những thỏa thuận khuyến khích và có lợi hơn cho viên chức như: Những vật dụng rẻ tiền mau hỏng, khi hư hỏng, mất, không phải đền bù, thực hiện tốt Hợp đồng làm việc được đi du lịch, nghỉ mát, tham quan không mất tiền, được hưởng lương tháng thứ 13, 14, được nghỉ phép thêm vài ngày đến một tuần, tai nạn rủi ro ngoài giờ làm việc được trợ cấp thêm một khoản tiền, được tặng quà ngày sinh nhật,..../.

Quý thành viên tham khảo thêm về mẫu hợp đồng và cách ghi tại file Hướng dẫn cách ghi mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

641

Văn bản liên quan