Chi tiết chuẩn kiến thức ngôn ngữ trong giáo dục tiếng Nhật thực hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã ký ban hành Thông tư 34/2018/TT-BGDĐT quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành.

Theo đó, Thông tư 34 quy định đối với từng bậc năng lực ngoại ngữ (tiếng Nhật) sẽ có yêu cầu về chuẩn kiến thức khác nhau, cụ thể:


 

Số tiết

Từ vựng

Chữ viết/ Chữ Hán

Cấu trúc ngữ pháp

Chuẩn đầu ra theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho VN

Bậc 1

270

Khoảng 800 từ mới

50 Hiragana, 50 Katakana Khoảng 90 chữ Hán

Khoảng 104 cấu trúc ngữ pháp mới

1/6

Bậc 2

270

Khoảng 1500 từ mới

Khoảng 210 chữ Hán mới

Khoảng 120 cấu trúc ngữ pháp mới

2/6

Bậc 3

270

Khoảng 1500 từ mới

Khoảng 355 chữ Hán mới

Khoảng 120 cấu trúc ngữ pháp và một số cách diễn đạt mới

3/6

Bậc 4

270

Khoảng 2100 từ mới

Khoảng 400 chữ Hán mới

Khoảng 110 cấu trúc ngữ pháp và một số cách diễn đạt mới

4/6

Bậc 5

270

Khoảng 2100 từ mới

Khoảng 400 chữ Hán mới

Khoảng 110 cấu trúc ngữ pháp và một số cách diễn đạt mới

5/6

Bậc 6

270

Khoảng 2000 từ mới

Khoảng 550 chữ Hán mới

Khoảng 110 cấu trúc ngữ pháp và một số cách diễn đạt mới

6/6

Tổng

1620

Khoảng 10.000 từ

Khoảng 2000 chữ Hán

Khoảng 675 cấu trúc ngữ pháp

 

Xem phương pháp dạy học tại Thông tư 34/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 12/02/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

109