Chi tiết hồ sơ thông báo/đề nghị gia hạn tạm trú cho người NN

Trong năm 2016, Bộ Ngoại giao đã ký ban hành Thông tư 04/2016/TT-BNG hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.

Theo đó, Thông tư 04/2016/TT-BNG quy định hồ sơ thông báo/đề nghị gia hạn tạm trú bao gồm các giấy tờ sau đây:

  • Văn bản hoặc công hàm thông báo/đề nghị gia hạn tạm trú.

  • Hộ chiếu của người nước ngoài còn giá trị sử dụng trên 30 ngày so với thời gian xin gia hạn tạm trú.

  • Tờ khai đề nghị cấp thị thực, đề nghị gia hạn tạm trú, có xác nhận và dấu của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài.

  • Đối với người nước ngoài vào Việt Nam thăm thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thì kèm theo 01 bản chụp chứng minh thư của thành viên cơ quan đại diện này do Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ TP. HCM cấp.

  • Đối với người nước ngoài là nhân viên hợp đồng đang làm việc tại cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thì kèm theo 01 bản sao hợp đồng lao động hợp lệ.

Xem trình tự giải quyết đề nghị gia hạn tạm trú tại Thông tư 04/2016/TT-BNG có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

104

Văn bản liên quan