Chính sách ưu đãi dành cho DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) với nhiều ưu đãi cho DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Theo đó, những ưu đãi cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được nhận đó là:

Chính sách ưu đãi dành cho DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Infographic: Chính sách ưu đãi dành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

 

Xem chi tiết tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 11/3/2018, thay thế Nghị định 56/2009/NĐ-CP.

- Nguyên Thanh -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

360