Chủ đầu tư được tự quản lý dự án trong trường hợp nào?

Chủ đầu tư được tự quản lý dự án trong trường hợp nào?
Yến Nhi

Theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP, hiện nay có 04 hình thức tổ chức dự án đầu tư xây dựng gồm: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án; Thuê tư vấn quản lý dự án và Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án.

 

Mỗi hình thức quản lý dự án đều có những điều kiện riêng nhất định để có thể áp dụng. Vậy, trường hợp nào chủ đầu tư được trực tiếp thực hiện quản lý dự án của mình?

Cụ thể, để có thể tự quản lý dự án đầu tư xây dựng của mình, chủ đầu tư phải đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Sử dụng tư cách pháp nhân và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

  • Công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng;

  • Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để giám sát thi công và tham gia nghiệm thu hạng mục, công trình hoàn thành.

Nội dung trên căn cứ vào Điều 21 Nghị định 59/2015/NĐ-CP, được sửa đổi tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

6,158

Văn bản liên quan