Chủ đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng xã hội thế nào?

Gần đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Theo đó, Nghị định 11/2013/NĐ-CP quy định chủ đầu tư phải xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng xã hội, theo tiến độ phù hợp với các công trình nhà ở, đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân đến ở.

chu dau tu xay dung cac cong trinh ha tang xa hoi, Nghi dinh 11/2013/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể:

  • Trường hợp chính quyền địa phương trực tiếp đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội trong các khu đô thị bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thì đơn vị được Nhà nước giao làm chủ đầu tư xây dựng công trình phải thực hiện đầu tư xây dựng các công trình này theo đúng tiến độ của dự án đã được phê duyệt và bảo đảm sự thống nhất trong tổng thể dự án như là chủ đầu tư thứ cấp.

  • Trường hợp chính quyền địa phương không thể bố trí vốn Ngân sách để xây dựng các công trình này theo đúng kế hoạch ban đầu của dự án thì chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình này theo hình thức phù hợp (như BT, BOO...).

Xem thêm quy định liên quan tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/3/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

57

Văn bản liên quan