Chú ý 05 điều kiện để cơ sở giáo dục được đào tạo chất lượng cao

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông qua Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.

Theo đó, Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT quy định cơ sở giáo dục được đào tạo chất lượng cao (ĐTCLC) phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

  • Cơ sở đào tạo đã có kinh nghiệm trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, bao gồm:

    • Có ít nhất 3 khóa sinh viên đại học tốt nghiệp và đã công bố chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (CTĐT) đại trà. Các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định;

    • Có chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên với các trường đại học nước ngoài;

  • Có kế hoạch phát triển các CTCLC trong kế hoạch phát triển tổng thể theo từng giai đoạn của cơ sở đào tạo đã được hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị quyết nghị thông qua.

  • Có đề án ĐTCLC do đơn vị chuyên môn chủ trì, đơn vị quản lý đào tạo, tài chính và các đơn vị có liên quan khác tham gia xây dựng, được hội đồng khoa học và đào tạo thông qua và thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định phê duyệt.

  • Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đề án ĐTCLC của cơ sở đào tạo đáp ứng các quy định về ĐTCLC.

  • Có chứng nhận cơ sở đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục hoặc có xác nhận đã đăng kí và đang chờ kiểm định chất lượng giáo dục của một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam hoặc nước ngoài và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Xem chi tiết quy định tại Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 01/9/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

57

Văn bản liên quan