Cơ quan nào thực hiện cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu giống vật nuôi?

Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ban hành quy định về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và vật thể trong Danh mục vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo đó, muốn xuất khẩu, nhập khẩu giống vật nuôi, đơn vị phải lập hồ sơ để được cấp phép thực hiện, hồ sơ được thực hiện bởi:

  • Cơ quan thực hiện: Cục Chăn nuôi
  • Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận “Một cửa” - Văn phòng Cục Chăn nuôi
  • Địa chỉ: số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3734.5443, Fax: 024.3734.5444
  • Email: cn@mard.gov.vn

Cũng theo Thông tư 43, hồ sơ đề nghị xuất khẩu giống vật nuôi bao gồm:

  • Văn bản đề nghị xuất khẩu giống vật;
  • Lý lịch giống vật nuôi: Lý lịch giống vật nuôi có xác nhận của cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu;
  • Bản sao dự án hợp tác nghiên cứu hoặc hợp đồng nghiên cứu có nội dung liên quan đến xuất khẩu giống vật nuôi.

Xem chi tiết tại Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

97

Văn bản liên quan