Cơ sở dữ liệu về giống cây trồng gồm những dữ liệu nào?

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

Theo đó, Cơ sở dữ liệu về giống cây trồng được quy định tại Điều 4 Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT bao gồm các dữ liệu sau đây:

co so du lieu ve giong cay trong, Thong tu 18/2019/TT-BNNPTNT

Hình minh họa (nguồn internet)

 • Dữ liệu về tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sản xuất giống cây trồng: Tên, địa chỉ trụ sở chính; đối tượng sản xuất, sản lượng, cấp giống sản xuất; tiêu chuẩn công bố áp dụng, công bố hợp quy.

 • Dữ liệu về tổ chức khảo nghiệm, thử nghiệm; tổ chức chứng nhận giống cây trồng đã đăng ký hoặc được chỉ định: Tên, địa chỉ tổ chức, mã số (nếu có), đơn vị cấp quyết định, số quyết định và lĩnh vực hoạt động được chỉ định hoặc đăng ký.

 • Dữ liệu về cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; các thông tin chi tiết về cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng trong Giấy chứng nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

 • Dữ liệu về nhập khẩu, xuất khẩu giống cây trồng: Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu; tên giống cây trồng, số lượng giống cây trồng nhập khẩu, xuất khẩu.

 • Dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về giống cây trồng.

 • Danh mục loài cây trồng chính.

 • Danh mục giống cây trồng được phép lưu hành tại Việt Nam.

 • Danh mục nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu.

 • Dữ liệu về kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giống cây trồng.

 • Danh mục giống cây trồng được bảo hộ.

Cùng với đó, Thông tư này cũng quy định Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến trồng trọt bao gồm:

 • Dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành về giống cây trồng.

 • Dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành về phân bón.

 • Dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành về sản xuất trồng trọt.

 • Dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành về bảo quản, sơ chế, chế biến.

Xem thêm các quy định có liên quan tại Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

170

Văn bản liên quan