Công chức kiểm dịch thực vật được cấp phát bao nhiêu bộ trang phục?

Thông tư 30/2015/TT-BNNPTNT quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và thẻ công chức kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 08/09/2015.

Công chức kiểm dịch thực vật được cấp phát bao nhiêu bộ trang phục, 30/2015/TT-BNNPTNT

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, tại Điều 19 Thông tư 30/2015/TT-BNNPTNT quy định về chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu đối với công chức kiểm dịch thực vật như sau:

- Quần áo xuân - hè: 01 bộ/01 năm (năm đầu cấp 02 bộ)

- Quần áo thu - đông: 01 bộ/02 năm (năm đầu cấp 02 bộ)

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở phía Nam có thể thay bộ thu - đông bằng bộ xuân - hè: 01 bộ/01 năm.

- Áo sơ mi trắng mặc trong áo thu - đông: 01 chiếc/ 02 năm (năm đầu cấp 02 chiếc).

- Kiểm dịch thực vật hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu: Khi hỏng thì đổi.

- Mũ kêpi, mũ mềm: 01 chiếc/ 02 năm.

- Cà vạt: 01 chiếc/ 02 năm.

- Giầy da: 01 đôi/ 02 năm.

- Dép quai hậu: 01 đôi/ 01 năm.

- Tất chân: 02 đôi/01 năm.

- Áo chống rét: 01 chiếc/ 05 năm (đối với các tỉnh miền núi phía Bắc và miền núi Bắc Trung Bộ).

- Cặp đựng tài liệu: 01 chiếc/02 năm.

- Áo đi mưa: 01 chiếc/02 năm.

- Trang phục khác sử dụng đối với công chức thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố độc hại:

  • Quần áo bảo hộ lao động: 01 bộ/01 năm (năm đầu cấp 02 bộ);

  • Ủng cao su: Khi hỏng thì đổi;

  • Găng tay cao su: Khi hỏng thì đổi;

  • Áo blu trắng (làm việc trong phòng thí nghiệm): 01 chiếc/01 năm (năm đầu cấp 02 chiếc);

  • Kính bảo hộ lao động: Khi hỏng thì đổi;

  • Khẩu trang: Khi hỏng thì đổi (lần đầu cấp 02 chiếc);

  • Thắt lưng giả da: 01 chiếc/03 năm.

Chi tiết xem tại Thông tư 30/2015/TT-BNNPTNT, có hiệu lực từ 23/10/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

57

Văn bản liên quan