Công tác kiểm toán nội bộ đối với các doanh nghiệp

09:36, 27/01/2019

Nghị định 05/2019/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành vào ngày 22/01/2019 quy định cụ thể về công tác kiểm toán nội bộ đối với các doanh nghiệp.

Theo đó Nghị định 05 quy định các đơn vị sau đây phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ:

  • Công ty niêm yết;
  • Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
  • Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp không thuộc các quy định trên được khuyến khích thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

Các doanh nghiệp có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ. Trường hợp doanh nghiệp đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ và các yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ.

Đồng thời Nghị định 05 còn quy định việc đi thuê thực hiện kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Xem chi tiết Nghị định 05/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/4/2019.

-Thảo Uyên-

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

101