Đế mốc ngoài thực địa có kích thước 40x40x50 cm

Đây là một trong những quy định về cột mốc ngoài thực địa được quy định tại Thông tư 10/2016/TT-BXD đã được Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 15/3/2016.

Theo đó, Thông tư 10 quy định cột mốc bao gồm phần móng chôn mốc, đế mốc và thân mốc, được sản xuất bằng bê tông cốt thép mác 200, đảm bảo độ bền vững, dễ nhận biết. Cụ thể:

- Đế mốc có kích thước 40x40x50 cm.

- Thân mốc có chiều dài 90 cm. Mặt cắt ngang các loại thân mốc được  Thông tư 10 quy định như sau:

  • Mốc tim đường có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính 15 cm;
  • Mốc chỉ giới đường đỏ có mặt cắt ngang hình vuông, chiều dài cạnh 15 cm;
  • Mốc ranh giới các khu vực có mặt cắt ngang hình tam giác đều, chiều dài cạnh 15 cm;
  • Mốc tham chiếu có mặt cắt ngang giống mặt cắt ngang của mốc giới cần cắm; trên mốc tham chiếu thể hiện đầy đủ các thông số để dẫn chiếu đến mốc giới cần cắm.

- Mặt mốc được gắn tim sứ hoặc tim sắt có khắc chìm ký hiệu và số hiệu mốc.

- Độ sâu phần móng chôn mốc tối thiểu là 100 cm.

Xem chi tiết Thông tư 10/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 30/4/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

325

Văn bản liên quan