Để thụ tinh trong ống nghiệm cần phải đáp ứng tiêu chuẩn gì?

Ngày 30/12/2015, Bộ y tế đã ban hành Thông tư 57/2015/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Trong đó, Thông tư đưa ra các quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người được thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Theo Thông tư 57/2015/TT-BYT, người muốn được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

  • Không đang mắc bệnh lý mà không đủ sức khỏe để thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai, sinh con; không đang mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhiễm HIV, bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, B;

  • Không bị bệnh di truyền có ảnh hưởng đến tính mạng và sự phát triển của trẻ khi sinh ra; không bị mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

  • Người được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm phải có kết luận bằng văn bản của người đứng đầu cơ sở được phép thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm xác định đủ sức khỏe để thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai và sinh con.

Xem chi tiết tiêu chuẩn để được thụ tinh trong ống nghiệm tại Thông tư 57/2015/TT-BYT có hiệu lực 15/02/2016.

Khánh Chi -

Gởi câu hỏi

67

Văn bản liên quan