Điểm mới quy trình rà soát hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH đưa ra một số điểm mới trong quy trình rà soát hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm.

Theo Thông tư 14, hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc địa phương đang quản lý có giấy đề nghị đăng ký thoát nghèo, cận nghèo, thực hiện theo quy trình sau:

  • Hộ gia đình có giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến UBND cấp xã tiếp nhận, xử lý;

  • UBND cấp xã chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã lập danh sách các hộ gia đình có giấy đề nghị  và tổ chức thẩm định theo mẫu Phiếu (Ban hành kèm theo Thông tư 14) sau đó báo cáo kết quả thẩm định và trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; niêm yết công khai danh sách tại trụ sở UBND cấp xã;

Thời gian thẩm định, xét duyệt và ban hành Quyết định công nhận danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo không quá 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận giấy đề nghị của hộ gia đình.

Lưu ý trong trường hợp không ban hành Quyết định công nhận thì cần nêu rõ lý do.

Xem chi tiết Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 10/11/2018.

-Thảo Uyên-

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

231