Điều kiện áp dụng miễn thuế nhập khẩu linh kiện để sản xuất lắp ráp xe buýt

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 169/2015/TT-BTC miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất.

Theo Thông tư 169, để được miễn thuế nhập khẩu, phải đáp ứng được các điều kiện dưới đây:

1. Dự án sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Các dự án đầu tư phương tiện, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Phụ tùng, linh kiện nhập khẩu phục vụ Dự án sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt không thuộc Danh mục phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong nước đã sản xuất được do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Chi tiết tại Thông tư 169/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2015.

Gởi câu hỏi

61

Văn bản liên quan