Điều kiện để công trình xây dựng sai phép không bị tháo dỡ

Điều kiện để công trình xây dựng sai phép không bị tháo dỡ
Duy Thịnh

Theo quy định tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP, các hành vi xây dựng công trình sai phép như: Sai nội dung giấy phép được cấp, không có giấy phép xây dựng đối với trường hợp buộc có giấy phép xây dựng...ngoài bị phạt tiền còn có thể bị buộc tháo dỡ.

 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng công trình xây dựng, nhà ở chỉ bị tháo dỡ khi người có thẩm quyền phát hiện hành vi vi phạm mà hành vi này đã kết thúc.

Trường hợp, khi bị phát hiện, công trình vi phạm vẫn đang thi công thì có thể không bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải làm thủ tục đề nghị cấp hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng và xuất trình người có thẩm quyền xử phạt;

  • Biên bản kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công trình xác nhận hiện trạng công trình phù hợp với giấy phép xây dựng được cấp hoặc được điều chỉnh thì công trình được tiếp tục thi công.

Nếu quá thời hạn 60 ngày nêu trên mà không xuất trình giấy phép cho người có thẩm quyền xử phạt hoặc biên bản kiểm tra xác nhận hiện trạng công trình không phù hợp với giấy phép được cấp hoặc được điều chỉnh thì công trình bị buộc tháo dỡ.

Xem thêm các quy định khác về xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

2,120

Văn bản liên quan