Điều kiện để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo Nghị định 42/2017/NĐ-CP, điều kiện chung để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không có nhiều sự thay đổi lớn, được quy định như sau:

1. Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

2. Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;

3. Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa trong thời hạn 05 năm. Tổ chức phải làm thủ tục cấp lại khi chứng chỉ năng lực hết hiệu lực hoặc khi có nhu cầu. Trường hợp có thay đổi nội dung chứng chỉ năng lực phải làm thủ tục cấp lại trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Xem chi tiết tại Nghị định 42/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/6/2017, sửa đổi bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

132

Văn bản liên quan