Điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

Ngày 09/11/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 154/2018/NĐ-CP quy định một số điểm mới về điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

Cụ thể:

Về yêu cầu của nhân viên kỹ thuật cho mỗi lĩnh vực hoạt động:

Nghị định 154 quy định phải có ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật phù hợp với mỗi lĩnh vực hoạt động. Các nhân viên kỹ thuật này phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Tốt nghiệp trung cấp hoặc tương đương trở lên;
  • Đã hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tương ứng với lĩnh vực hoạt động và theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngoài ra, Nghị định 154 còn sửa đổi quy định về yêu cầu đối với hệ thống quản lý đó là phải thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Có văn bản của người đứng đầu tổ chức quy định việc quản lý chứng chỉ (tem, dấu, giấy chứng nhận) kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

Xem chi tiết Nghị định 154/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 09/11/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

635

Văn bản liên quan