Điều kiện kết nạp lại Đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng

Khi nào Đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng được kết nạp lại? Đây là câu hỏi gần đây Thư Ký Luật nhận được khá nhiều từ Quý Khách hàng, Thành viên, Thư Ký Luật xin giải đáp vấn đề này tại bài viết dưới đây.

Ảnh minh họa

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Quy định 29/QĐ-TW, người đã bị đưa ra khỏi Đảng được xem xét kết nạp lại vào Đảng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng.

- Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xóa án tích), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp ủy có thẩm quyền (huyện ủy và tương đương) xem xét, quyết định.

- Thực hiện đúng các thủ tục kết nạp Đảng viên nêu ở các Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng.

Đặc biệt, đối với những Đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình, theo quy định tại Điều 4 Quy định 05/QĐ-TW thì những người này chỉ được xem xét, kết nạp lại vào Đảng khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu thực tế của công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị;

- Là người có uy tín trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, được cấp uỷ nơi công tác và nơi cư trú, các tổ chức đoàn thể mà mình là thành viên đánh giá cao về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, về ý thức trách nhiệm đối với nhân dân;

- Phải có thời gian phấn đấu ít nhất là 24 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ ba hoặc 36 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ tư kể từ ngày sinh con đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng.

Lưu ý:

- Không xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do sau:

  • Tự bỏ sinh hoạt đảng; làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn);
  • Gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng;
  • Bị kết án vì tội tham nhũng;
  • Bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên.

- Việc kết nạp lại chỉ thực hiện một lần và những đảng viên được kết nạp lại phải trải qua thời gian dự bị.

Nguyễn Trinh

Gởi câu hỏi

939

Văn bản liên quan