Điều kiện sơ tuyển khi đăng ký vào trường Công an

Thông tư 15/2016/TT-BCA quy định các đối tượng trước khi làm hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các trường đại học, cao đẳng chính quy ngành Công an phải qua vòng sơ tuyển với điều kiện như sau:

 

Đối tượng dự tuyển

(1) Cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế, có nhu cầu học tập nâng cao trình độ, được Công an đơn vị, địa phương cử đi dự tuyển;

(2) Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND có thời gian công tác từ đủ 24 tháng trở lên tính đến tháng dự tuyển, có nguyện vọng và được Công an các đơn vị, địa phương cử đi dự tuyển;

(3) Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc Đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

(4) Công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hoặc hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong QĐND trong thời gian không quá 12 tháng, kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến ngày dự tuyển.

Trình độ văn hóa

- Tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên. Đối với người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT;

- Đối với đối tượng (3) nêu trên thì trong những năm học THPT phải đạt học lực từ trung bình trở lên.

Độ tuổi

- Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế, không quá 30 tuổi (tính đến năm dự tuyển);

- Đối với học sinh, không quá 20 tuổi. Nếu là học sinh người dân tộc thiểu số thì không quá 22 tuổi (tính đến năm dự tuyển).

Tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất chính trị:

Tiêu chuẩn đạo đức:

- Đối tượng  (1) nêu trên không trong thời gian chấp hành kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc không trong thời gian chờ xét kỷ luật. Đối tượng (3) trong những năm học THPT, trung cấp đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên; chưa kết hôn, chưa có con (con đẻ).

- Đối với công dân đang thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hoặc đã hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong QĐND, trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

Về phẩm chất chính trị: Bảo đảm theo quy định của Bộ Công an về tuyển người vào lực lượng CAND.

Tiêu chuẩn sức khỏe

- Không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; thể hình, thể trạng cân đối; không có dị hình, dị dạng.

- Đối với nam cao từ 1,64 m trở lên và cân nặng từ 48 kg trở lên; đối với nữ cao từ 1,58 m trở lên và cân nặng từ 45 kg trở lên. 

- Đối với học sinh thuộc vùng KV1 (bao gồm học sinh hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo KV1 hoặc học sinh có HKTT 05 năm tại địa bàn thuộc KV1), học sinh là người dân tộc thiểu số theo từng giới được hạ thấp 02 cm về chiều cao và 02 kg cân nặng.

- Đối với công dân đang hoặc đã hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong QĐND, chiều cao, cân nặng thực hiện theo quy định hiện hành về khám sức khỏe để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Trường hợp Công an các đơn vị, địa phương có yêu cầu tuyển về chiều cao, cân nặng cao hơn quy định chung phải báo cáo Bộ trưởng quyết định.

 

Thêm một lưu ý nữa là trong năm đăng ký dự tuyển, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 khối, 01 ngành học ở 01 học viện hoặc trường đại học và 01 trường cao đẳng CAND.

Xem thêm Thông tư 15/2016/TT-BCA.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

614