Điều kiện và phương thức tuyển sinh chương trình chất lượng cao

Đây là nội dung nổi bật được cập nhật tại Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT do Bô trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua ngày 18/7/2014 ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.

Theo đó, Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT đề cập chỉ tiêu đào tạo chương trình chất lượng cao (CTCLC) nằm trong tổng chỉ tiêu đào tạo đã xác định hàng năm của cơ sở đào tạo theo quy định.

Đồng thời, Thông tư 23 đưa ra các điều kiện tuyển sinh và phương thức tuyển sinh CTCLC, cụ thể sau đây:

Điều kiện tuyển sinh

  • Thí sinh là người Việt Nam đã trúng tuyển vào cơ sở đào tạo trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy; thí sinh là người nước ngoài phải có văn bằng tốt nghiệp tối thiểu tương đương văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam, có năng lực Tiếng Việt đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định;

  • Đáp ứng các điều kiện khác về tuyển sinh do cơ sở đào tạo quy định; tự nguyện tham gia học, cam kết đóng học phí theo quy định của cơ sở đào tạo.

Phương thức tuyển sinh: Do Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định.

Xem chi tiết tại Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 01/9/2014.

- Thu Ba -

Gởi câu hỏi

97

Văn bản liên quan