Giá bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp nhà nước

Ngày 04/5/2018 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 40/2018/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Theo đó, giá bán cổ phần lần đầu đối với doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn  được quy định như sau:

1. Giá bán cổ phần cho các nhà đầu tư qua đấu giá là giá nhà đầu tư đặt mua tại cuộc đấu giá và được xác định là trúng đấu giá theo kết quả đấu giá quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư 40. Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa bán cổ phần theo hình thức bảo lãnh phát hành thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận với Tổ chức bảo lãnh phát hành về giá bảo lãnh nhưng không thấp hơn giá khởi điểm được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.

2. Giá bán cổ phần ưu đãi cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định 126/2017/NĐ-CP như sau:

  • Giá bán cổ phần cho đối tượng quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 42 Nghị định 126/2017/NĐ-CP được xác định bằng 60% giá trị một cổ phần tính theo mệnh giá;
  • Giá bán cổ phần cho đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 126/2017/NĐ-CP là giá khởi điểm được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt trong phương án cổ phần hóa.

3. Giá bán cổ phần ưu đãi cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp cổ phần hóa bằng mệnh giá.

Xem thêm Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược tại Thông tư 40/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 18/6/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

154

Văn bản liên quan