Giấy tờ nào dùng để xác định nguồn gốc xe máy chuyên dùng?

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ký ban hành Thông tư 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng.

xac dinh nguon goc xe may chuyen dung, Thong tu 22/2019/TT-BGTVT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Điều 4 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT quy định giấy tờ xác định nguồn gốc xe máy chuyên dùng là một trong những giấy tờ sau đây:

Trường hợp

Giấy tờ

Xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp trong nước

Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Xe máy chuyên dùng nhập khẩu

Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu hoặc thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Xe máy chuyên dùng đã qua cải tạo

- Giấy chứng nhận chất lượng xe cải tạo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

- Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng hoặc Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu hoặc thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu

Trường hợp thay thế tổng thành máy, khung xe

+ Phải có giấy tờ mua bán tổng thành máy hoặc khung xe thay thế theo quy định. Nếu tổng thành máy, khung xe thay thế được sử dụng từ các xe máy chuyên dùng đã được cấp đăng ký, phải có tờ khai thu hồi đăng ký, biển số theo mẫu số 1 của Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT.

Xe máy chuyên dùng bị xử lý tịch thu sung quỹ nhà nước

- Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước do Bộ Tài chính phát hành (trường hợp tài sản xử lý theo hình thức thanh lý); biên bản bàn giao tiếp nhận tài sản (trường hợp xử lý tài sản theo hình thức điều chuyển) theo quy định của pháp luật.

Xe máy chuyên dùng có quyết định xử lý vật chứng

- Quyết định xử lý vật chứng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân hoặc Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật;

- Phiếu thu tiền hoặc giấy biên nhận tiền hoặc biên bản bàn giao theo quy định của pháp luật (nếu là người bị hại).

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 22/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ 01/8/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

106

Văn bản liên quan