Hàm lượng tối đa cho phép chỉ tiêu an toàn trong thức ăn từ động vật trên cạn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

ham luong, chi tieu an toan, dong vat tren can, 04/2020/TT-BNNPTNT

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT là hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn truyền thống, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản có nguồn gốc từ động vật trên cạn được ấn định như sau:

TT

Loại thức ăn, nguyên liệu(1)

Chỉ tiêu

Hàm lượng tối đa cho phép

1

Sữa và sản phẩm từ sữa

E. coli

Không có trong 1,0 g

Salmonella

Không có trong 25,0 g

2

Dầu, mỡ từ động vật trên cạn

Tạp chất không hòa tan

1,0 %

Chỉ số peroxid

40,0 meq/kg dầu

E. coli

Không có trong 1,0 g

Salmonella

Không có trong 25,0 g

3

Loại khác có nguồn gốc từ động vật trên cạn

Asen tổng số (As)

10,0 mg/kg

Cadimi (Cd)

2,0 mg/kg

Chì (Pb)

10,0 mg/kg

Nitơ amoniac

200,0 mg/100g

E. coli

Không có trong 1,0 g

Salmonella

Không có trong 25,0 g

Ethoxyquin

150,0 mg/kg

(1) Ở dạng đơn tự nhiên hoặc đã qua chế biến, có bổ sung hoặc không bổ sung chất kỹ thuật.

Ethoxyquin chỉ áp dụng với nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Chỉ số peroxid, tạp chất không hòa tan và nitơ amoniac không áp dụng với nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Xem thêm tại Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 01/7/2020.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

47

Văn bản liên quan